Γενικά.

Αυτή η ιστοσελίδα αντιπροσωπεύει το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ 999040679 και η οποία εδρεύει στα Ιωάννινα, στην οδό Κύργιου 17, ΤΚ 45221, με τηλέφωνα επικοινωνίας 2651075870 και 2651075385 και e-mail info@directshop.gr. Εδώ αναφέρονται οι όροι χρήσης του καταστήματος. Κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του καταστήματος διέπεται από τους όρους που αναφέρονται εδώ καθώς και όσους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Οποιοδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση, κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.  

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και δεν εγγυόμαστε ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο τεχνικό λάθος λόγω της φύσεως του Διαδικτύου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών ή και χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή για λάθη στα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στις φόρμες παραγγελιών, καθώς και για τυχόν λάθη σε τιμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων. Επίσης επιφυλασσόμαστε ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να προκαλεί βλάβη στην εταιρεία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Επίσης δεν ότι δεν γίνεται χρήση για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης σε άλλους υπολογιστές του δικτύου. Η ευθύνη για την χρήση της ιστοσελίδας και για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη.
Οποιαδήποτε μη συμβατή με τους όρους ή και παράνομη χρήση της ιστοσελίδας επιφέρει αυτόματα διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων γραφικών, σχεδίων κειμένων κτλ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας εκτός αυτών που μας έχουν παραχωρηθεί για εμπορική χρήση από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση υλικού της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτού.

Όλες οι συναλλαγές που διεκπεραιώνονται μέσω της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994). Εχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας είναι ασφαλείς και απόρρητες και μας παρέχονται μόνον στην περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα ή και για να λαμβάνουν ενημερωτικά ηλεκτρονικά δελτία.
Όλα τα αιτήματα που αποστέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στην εταιρεία μας, καθώς και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημα. Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα πελατών της, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή δικαστική απόφαση.

Δικαίωμα ακύρωσης, υπαναχώρησης και αντικατάστασης

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, καλώντας στο 2651075870-2651075385 ή στέλνοντας email στο info@directshop.gr να ακυρώσει μία παραγγελία που έδωσε με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ώστε αυτή να μην εκτελεστεί, υπό την  προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει ήδη εκτελεστεί (παραγγελίες που αναφέρονται ως "Εκκρεμής" ή "Σε επεξεργασία"). 

 Ο χρήστης δύναται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών (ή την παράδοση σε μεταφορέα που επέλεξε ο χρήστης διαφορετικό από αυτόν που προσέφερε η Εταιρεία), να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που σύναψε με την Εταιρεία (δηλαδή, για όλα τα αγαθά κάθε παραγγελίας). Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα επιστρέψει στον χρήστη όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της υποδείξει ο χρήστης, χωρίς να χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην τυχόν επιλογή του χρήστη να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η Εταιρεία θα ενημερωθεί για την υπαναχώρησή του χρήστη μέσω email, ή δήλωσης υπαναχώρησης. Ο χρήστης οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να επιστρέψει με μέσο της επιλογής του και με δικά του έξοδα τα αγαθά στην Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Ο χρήστης φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Το αγαθό δηλαδή θα πρέπει να είναι σε κατάσταση τέτοια η οποία να επιτρέπει την επαναπώλησή του σε τιμή καινούργιου προιόντος, επομένως μπορείτε να δοκιμάσετε το προιόν, αλλά όχι να το χρησιμοποιήσετε. Το επιστρεφόμενο αγαθό θα πρέπει, επιπλέον, να είναι όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν σκισίματα ή φθορές και αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο χρήστης παράσχει στην Εταιρεία αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο χρήστης δύναται να επιστρέψει ο ίδιος το αγαθό στην έδρα της Εταιρείας . Αγαθό το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό. Δεν επιστρέφονται αποσφραγισμένοι φορείς οπτικοακουστικών εγγραφών και λογισμικού (CD, DVD κλπ). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 2251/1994 περί υπαναχωρήσεως.

Συγκέντρωση και χρήση πληροφοριών
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το directshop.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το directshop.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το directshop.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το directshop.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.
Το directshop.gr σχεδιάστηκε ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας.

Το directshop.gr συλλέγει στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης και στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το directshop.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη , για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται και ειδικές προσφορές του, Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@directshop.gr

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Το directshop.gr επιτρέπει στους χρήστες του να μεταβάλουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν δώσει στο directshop.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το directshop.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το directshop.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για αναφορά προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το directshop.gr μέσω www. directshop.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@directshop.gr. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας εξαρτάται και από εσάς.


Περιοδικές Αλλαγές
Συνεχώς το directshop.gr θα ανανεώνει σύμφωνα με τις εξελίξεις τη παρούσα πολιτική. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τις πολιτικές του καταστήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.